Implantswiss | Sistem Özellikleri

SRA Yüzey

Kalsiyum fosfat kumlamadan sonra Double Acid Etched (Çift asitleme) yöntemiyle implantların yüzeyi pürüzlendirilmektedir. Implantswiss’in SLA yüzeyi, kemik morfolojisine en uygun pürüzlük oranlarına sahiptir. Büyüklü küçüklü yüzey yapılarının ideal kombinasyonu olan SLA yüzey, Implantswiss implantlarında uygulanmaktadır.

Implantswiss Sistem Özellikleri-SRA Yüzey

Hibrit Dizayn

Implantswiss implantlarının boyun bölgesinden aşağıya doğru 3 mm'lik bölümü düz inerek straight formu oluşturur. Geri kalan bölüm implantın boyuna bağlı olarak belli bir açı ile tappered formu olusturmaktadır. Bu iki formun ideal birleşimi sonucu hibrit dizayn meydana gelir.

Hibrit dizaynın avantajlarından biri, boyun bölgesindeki straight bölümden dolayı kemiğin kortikal bölümünde minimum stres oluşturması ve bu bölgedeki kemik rezopsiyon oranının normal değerlerin çok altında olmasıdır.

Tappered form sayesinde implantın 1/3'lük bölümü kemikte açılan kaviteye direkt yerleşmektedir, bu da kemiğe ilk giriş anında implanta yön verme açısından dis hekimine çok büyük bir kolaylık saglamaktadır.

Implantswiss Sistem Özellikleri-Hibrit Dizayn

Hexagon Bağlantısı

Implantswiss implantlarında universal hexagon ve konik bağlantı sayesinde, implant ile abutment arasında mükemmel uyum sağlanmıştır. Ek olarak Ø3.3 mini implantlar hariç, diger bütün çaplardaki implantlar, üniversal bağlantı sayesinde her çap ve boydaki abutment seçenekleri ile uyumludur.Bu özelliğimiz de sağladığı basitlikle kafa karıştırmamakta ve kullanıcılarımızın işini kolaylaştırmaktadır.

Implantswiss Sistem Özellikleri-Hexagon Bağlantısı

Platform Switching

System that protects the bone around the neck area. Platform Switching avoids irritation and sensitization around the cervical bone by moving the connection between implant and abutment away from bone surface. Implantswiss Implants with Switch Platform System are safer against bacteria and more hygienic; and have a longer life.

Kesici Kenarlar

Kemiğe stres aktarmayan özel tasarıma sahiptir. İmplant kendini kesici kenarlarıyle kemik içerisinde yönlendirir.

Implantswiss Sistem Özellikleri-Kesici Kenarlar

Periodontologic Neck Design

More hygienic, increased protection for the neck area with no micro threads. The microthreadless neck structure avoids the colonization of bacterial plaque in the neck area and creates a more hygenic environment. This protects the cervical bone and provides periodontologic advantages in the long term.