Implance Sistem Özellikleri | Hybrid Design


Hibrit dizaynın en önemli avantajlarından biri, boyun bölgesindeki straight bölümden dolayı kemiğin kortikal bölümünde minimum stres oluşturması ve bu bölgedeki kemik rezopsiyon oranının normal değerlerin çok altında olmasıdır.

Implance Sistem Özellikleri